Bra att veta

En ny lagstiftning träder i kraft den 1/7- 2021 och den reglerar alla former av estetisk injektionsbehandling, lagen kräver att en konsultation genomförs antingen på klinik eller via telefon. Konsultation gäller alla mina 1:a besökskunder, undantag görs för de kunder som upprepar sin behandling inom en 6 månadersperiod, i annat fall krävs ytterligare konsultation. Efter konsultationen ska du som kund ha ”betänketid” (minst 48 timmar innan genomförd behandling) och det regleras också via nya lagstiftningen. Med tanke på denna reglering har jag valt att inte debitera för konsultationen. Kort sagt innebär detta att konsultationen är GRATIS och att ALLA behandlingar kräver en noggrann konsultation, före -och efterbilder rekommenderas alltid. Alla behandlingar journalförs och behandlas som sekretessuppgifter i ett godkänt journalsystem.

Botox® (Botulinum Toxin A) Behandlingen är säker och relativt smärtfri (smärtlindring erbjuds i vissa känsliga områden), i övrigt uppstår ingen konvalescens utan du kan återgå till hemmet, arbetet eller skolan direkt efter din behandling dosen av toxin anpassas efter dina behov och förutsättningar. Behandlingen är inte permanent och kan göras om var 3:e – 6:e månad, variationen i tid beror på hur pass stark din muskulatur är. Det finns en liten viss risk för mindre blåmärken framförallt vid behandling av känsliga områden.

Profhilo® Behandlingen är säker och relativt snabb, ca. 30-60 min beroende på behandlingsområde. Produkten injiceras med med en tunn och fin nål precis under huden, enligt BAP injektionschema. Efter ett fåtal injektioner och minimal återhämtningstid attackerar Profhilo slappheten i huden och fokuserar på att återskapa förlorad vävnad. Behandlingen görs oftast i en kur om 2 st behandlingar med 1 månads mellarum, i vissa fall kan det räcka med en behandling och i särskilda fall krävs 3 behandlingar. Efter uppnått resultat gör man vanligtvis en behandling/år.  

PRP/PRF kännetecknas av att du behandlas med ditt eget blod som centrifugerats till rätt plasmainnehåll. Indikationerna är att föryngra och reparera huden, reducera fina linjer, acneärr, annan ärrvävnad och hudbristningar men även ge volym ex. Tear Trough. Behandlingen lämpar sig även för att förhindra håravfall och behandla tunnhårighet, detta genom att generera tillväxt i “trötta” hårsäckar samt stärka dina hårstrån. Behandlingsprodukten utvinns av ditt egna blod och blir på så vis säker och du löper ingen risk för några komplikationer. Blodplättarna i PRP/PRF innehåller stora mängder tillväxtfaktorer som är viktiga inte bara för huden utan även andra vävnaders regeneration och reparation. Behandlingen tar ca 40-100 minuter, beroende på det behandlade områdets storlek. Först tas ditt blodprov, sedan centrifugeras provet, när det är klart påbörjas vi själva behandlingen genom ytliga injektioner av den läkande plasman med blodplättarna in i din hud. Resultatet börjar märkas redan efter 3-6 veckor. Din hudkvalité kommer gradvis att förbättras inom ett par månaders tid maximala effekten ses efter 1 år och varar i ytterligare 1-2 år. Bästa resultat uppnås om man upprepar behandlingen ytterligare två gånger med 4-8 veckors mellanrum. När det gäller behandling med PRF för håravfall/tunnhårighet skiljer sig tidsaspekterna och rekommenderat antal behandlingstillfällen lite.

Microneedling Behandlingen tar cirka 60 till 90 minuter, beroende på behandlad indikation. I vissa fall (känsliga områden) erbjuds enklare bedövning i form av salva/kräm. Huden i behandlingsområdet rengörs och desinficeras sedan innan behandlingen startar. Efter behandlingen masseras serum in i huden. För att dämpa/undvika irritation och rodnad appliceras en mask som avslutning på behandlingen. Microneedling utförs vanligtvis i en behandlingskur om 3-6 tillfällen med några veckors mellanrum, beroende på var i behandlingsperioden man befinner sig.

PRX-T33 Behandlingen är en relativt snabb, 30-45 minuter beroende på indikation. Den ger ingen ”frosting” eller social begränsning, den kan genomföras året runt och har därför ingen begränsning under sommarmånaderna. Eftervården är enormt viktig och av den anledningen så ingår alltid ett eftervårdskitt i behandlingspriset. I själva verkat innebär det att du som kund ”pausar” din ordinarie hudvård och ersätter den med WiQo´s hudvårdsprodukter/krämer i 6 dagar morgon och kväll.

Skinbooster Behandlingen går relativt snabbt men varierar något beroende på storleken av och antal behandlande områden. Viss rodnad och enstaka blåmärken kan uppstå. Behandlingen är säker och fri från allvarliga komplikationer. Du bör undvika blodförtunnande medel 3 dagar innan behandling samt 3 dagar efter.  En behandling ger resultat upp till 9 månader.

Hyaluronsyra (Fillers)Behandlingen går relativt snabbt. Du får ett direkt resultat och konvalescensen är begränsad. Vi anpassar behandlingen efter dina önskemål och behov men jag strävar efter att ge dig ett naturligt resultat. Det är normalt att uppleva en del obehag efter behandlingen, såsom rodnad, svullnad, klåda, blåmärken eller ömhet vid behandlingsområdet. Vanligen försvinner detta efter några dagar, upp till 1–2 veckor. Behandlingsresultatet kan ses direkt men optimalt resultat visar sig efter att svullnad och rodnad har lagt sig.

Hyalase När man genomför behandlingar krävs särskilt tillstånd från läkemedelsverket, detta tillstånd erhålls av läkemedelsverket och en medicinskt ansvarig läkare. Hyalase är ett antidot mota hyalyronsyra och används framförallt om komplikationer skulle uppstå i samband med behandling. Hyalase bryter ner din filler på endast några timmar. Behandlingar med Hyalase är säkra, ger dig snabbt, naturligt resultat och kräver varken kirurgi, narkos eller sjukskrivning.

Hyalase öppnar även upp för andra åtgätder ex. om resultatet från din senaste fillerbehandling (hyaluronbaserad) är ojämn eller om din hud är hård med små klumpar, så kallade inkapslingar eller granulom kan detta behandlas.

Jag genomför dessa behandlingar för att så snart som möjligt för att undvika och lindra dina besvär, det finns även möjlighet för dig som tröttnat på din fillerbehandling och vill ta bort den. Jag behöver då veta hur mycket fillers som användes vilken produkt.

ATT TÄNKA PÅ INFÖR DIN BEHANDLING MED BOTULINUM TOXIN A

Du får:

 • Inte vara gravid eller ammandes
 • Inte vara allergisk mot något innehållsämne
 • Ej lida av en muskel- eller nervsjukdom
 • Ej äta blodförtunnande läkemedel (konsultera med din ordinarie läkare)
 • Ej ha alkohol i kroppen

Om din behandling genomförs i känsliga områden så kan bedövningssalva appliceras strax innan behandling. Detta gäller framförallt behandling i nedre delen av ansiktet och vid behandling av hyperhidros.

Behandlingen börjar med att vi pratar om vilket/ vilka områden du vill behandla, jag förklarar lite om hur behandlingen kommer att gå till, därefter fotografera vi ”före” bilder.  Under tiden som jag förbereder injektionerna så fyller du i en hälsodeklaration.

ATT TÄNKA PÅ EFTER DIN BEHANDLING MED BOTULINUM TOXIN A

Du bör:

 • Inte röra eller massera behandlande områden inom 4 timmar
 • Vara upprätt i 4 timmar efter behandling
 • Inte träna / lyfta tungt de närmaste 24 timmarna
 • Undvika solen (även solarium) och bastu de närmaste 24 timmarna
 • Undvika smink 24 timmar
 • Undvika att dricka alkohol de närmaste 24 timmarna

Återbesök ingår alltid efter en avtalad tid.

ATT TÄNKA PÅ INFÖR BEHANDLING PROFHILO OCH FILLERS

Du får:

 • Ej ha en infektion, feber, sjukdomskänsla i kroppen.
 • Inte ha kvisslor/acne i injektionsområdet.
 • Ej ha någon herpesinfektion som pågår i kroppen eller injektionsområdet.
 • Ej vara gravid eller amma.
 • Ej ha någon form av blödarsjukdom.

Om du äter Magnecyl, Ipren eller liknande kan man lättare få blåmärken i injektionsområdet. Det bästa är att inte använda blodförtunnande läkemedel de närmste dagarna innan behandling.

Beroende på behandlingens omfattning finns det även möjlighet att lägga på bedövningskräm 10-15 minuter innan injektionerna, denna kräm tillhandhåller jag.

Behandlingen går till så att preparatet injiceras genom en tunn nål in i huden. Därefter ges flera små stick på behandlingsområdet utifrån behov och önskemål. Är det ett begränsat område eller en specifik rynka eller veck som har injicerats med filler så kan behandlingen sitta i 6-12 månader. En påfyllnads behandling efter 4 månader rekommenderas efter första behandlingen. Då behöver man inte börja om från början och din nästa behandling kommer att hålla längre än din första.

ATT TÄNKA PÅ EFTER DIN BEHANDLING MED FILLERS

Du bör:

 • Ej utföra peeling eller massage av ansiktet samma dag.
 • Ej träna samma dag.
 • Ej använda sig av kosmetika eller ta på det behandlade området de närmaste 6 timmarna efter behandling.
 • Ej ligga ned de 3 första timmarna efter behandling.
 • Ej utsätta området för intensiv värme eller extrem kyla tills svullnad och rodnad lagt sig.

Återbesök ingår alltid efter avtalad till

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *